Verlosserkerk Bussum

Voor de herontwikkeling van het terrein van de Verlosserkerk in Bussum hebben MK Architecten en OASE Stedenbouw een samenwerking opgezet. Beide partijen delen een gemeenschappelijke passie voor (religieus) erfgoed en burgerparticipatie. In een drietal omgevingstafels worden belanghebbenden en omwonenden meegenomen in de ruimtelijke mogelijkheden van de locatie van de Verlosserkerk. Uiteindelijk moet er een gedragen en succesvol ambitiedocument worden samengesteld waarmee de locatie met ontwikkeling in de markt kan worden gezet.

Plaats
Bussum, Lorentzweg

Project
De Verlosserkerk Bussum
Ambitiedocument via omgevingstafels

Opdrachtgever
Protestantse Gemeente Bussum

Uitvoering
2020-2021

In samenwerking met
OASE Stedenbouw en Landschap