Kerk Groningen

In de Weijert, een na-oorlogse uitbreidingswijk aan de zuidkant van Groningen, ligt de Plaats van Samenkomst van Het Apostolisch Genootschap. MK Architecten heeft het winnende prijsvraagontwerp uit 1997 in opdracht van Het Apostolisch Genootschap uitgewerkt tot een compleet vernieuwde Plaats van Samenkomst.

Het markante jaren zeventig gebouw heeft een heel nieuw interieur gekregen en is uitgebreid met een paviljoen dat uitzicht geeft over de parkachtige omgeving van de Weijert.

Het gebouw is daarmee een vertaling geworden van de veranderende opvattingen binnen het Apostolisch Genootschap over het eigen functioneren en religieus beleven.

Op aangeven van de kerkgangers is de renovatie en uitbreiding van het gebouw zo ontworpen dat deze inspirerend werkt tijdens de diensten, maar ook in de ontmoetingen met elkaar.

In de grote zaal waar de diensten plaats vinden zijn de stoelen naar elkaar toe geplaatst, is het podium verlaagd en zorgt een doekplafond voor een bijzondere lichtinval.

Waar het gebouw voorheen gesloten en naar binnen gekeerd was, heeft de verbouwing het gebouw zowel naar binnen als naar buiten toe opengebroken en is met eigentijdse materialen en technieken meer transparantie en openheid ontstaan.

Plaats
Groningen, Weijert

Project
Plaats van Samenkomst
Terreininrichting, Nieuwbouw,
Verbouw, Interieur

Opdrachtgever
Het Apostolisch Genootschap

Ontwerp
2001-2002

Aannemer
Bouwcombinatie Kon. Woudenberg
Dontje, Ameide

Bouwtijd
2003-2004

Kosten
2.750.000,- euro

Oppervlakte
1200 m2