Sinds 2000 helpt MK Architecten (ir. Matthijs Klooster) particulieren, beleggers, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen en kerkorganisaties met Herwaarderen van bijzondere gebouwen en locaties. Leegstand en verval werken we tegen door samen te werken en zorgvuldige plannen te maken. Het enthousiasme dat dan los komt werkt inspirerend! Lees hieronder de toelichting op herwaarderen van kerken en kerklocaties:

Kerken herwaarderen

Kerken zijn waardevolle plaatsen om inspiratie en steun te vinden. Vergrijzing en ontkerkelijking vormen een bedreiging en kerken hebben het moeilijk. Naar verwachting zullen binnen 10 jaar 2000 kerken leegstaan. Ik wil voor elk kerkgebouw en elke kerklocatie een passende oplossing bieden en de waarde van de kerken herwaarderen. Ik begeleid alle betrokkenen op een transparante wijze van het maken van de juiste keuze naar een respectvolle uitwerking en realisatie.

Meerwaarde door samenwerking

Ik werk intensief samen met alle betrokkenen; kerkbesturen, verenigingen, gemeenten, parochies, vrijwilligers, beleggers en diverse adviseurs. Ik luister vooral goed naar wensen en bespreek verwachtingen goed door bij verbouwing, herbestemming of herontwikkeling. Zo ontstaat een positieve sfeer wanneer wensen en verwachtingen in concrete plannen worden omgezet. Samen werken we naar een resultaat, dat de verwachting zal overtreffen.

Betrokkenen samenbrengen

Ik werk volgens een plan van aanpak en organiseer workshops om samen plannen te maken en mogelijke knelpunten te signaleren. Ik breng tegengestelde belangen samen in een gezamenlijk visie middels inspirerende voorstellen. Ik verzorg een financiƫle check om de plannen te kunnen doorrekenen. Daarna verzorg ik de uitwerking en kunnen plannen echt gerealiseerd worden.

Leegstand aanpakken

Niet elke kerk kan met een verbouwing of herbestemming gered worden. Na jaren van leegstand zullen ook kerklocaties herontwikkeld moeten worden naar andere bestemmingen zoals een woonbestemming. Deze afweging moet transparant zijn. Alternatieve plannen moeten daarbij geevalueerd worden vanwege emotionele reacties. Er is breed draagvlak nodig om het oude los te laten en het nieuwe te omarmen.

Nieuw versus oud

Voor elk plan, analyseer ik de bijzondere kwaliteiten, welke benut of behouden moeten worden.
Een locatie kan mooi uitzicht of prachtige bomen hebben. Een gebouw kan bijzonder materiaalgebruik of historische kenmerken hebben. Door de bijzondere kwaliteiten in het nieuwe plan te integreren ontstaat een spanningsveld tussen oud en nieuw. Elk project krijgt zo een eigen boeiend verhaal, voor iedereen te begrijpen.

Duurzame kerken

Duurzaamheid in kerken begint bij een intensiever gebruik. De verwarming van het gebouw krijgt meer rendement. Vloerverwarming en betere isolatie kunnen een passende oplossing bieden, eventueel gekoppeld aan een warmte-koude opslag. Investeren in energiearme verlichting levert voldoende rendement op. Een intensiever gebruik van een kerk door derden vermindert de kans op leegstand. Meer mensen komen in aanraking met het gebouw en zien de mogelijkheden. Zo ontstaat meer herwaardering voor kerken.

Ir. Matthijs Klooster (Groningen, 1972)