Gemeente Hulst

Dorp stad en Land heeft Matthijs Klooster voorgedragen voor een periode van drie jaar tot 2023 als gemandateerd commissie lid namens de Centrale Erfgoedcommissie in de Gemeente Hulst (Zeeuws-Vlaanderen). Dorp, Stad en Land is kennispartner van gemeenten en adviseert, onderzoekt en inspireert op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultureel erfgoed. De Centrale Erfgoedcommissie in Rotterdam behandelt de monumentale plannen voor een zestigtal gemeentes in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en biedt Matthijs Klooster de kans om ervaring en kennis met erfgoedprojecten en cultuurhistorische afweging rond hergebruik en herontwikkeling te delen en verder te ontwikkelen.