Oplevering laatste deelproject Dorpskerk Poortugaal, 13 april 2021

De gefaseerde werkzaamheden voor de Dorpskerk in Poortugaal zijn afgerond. Machinaal Timmerbedrijf de Waard uit Rhoon heeft het derde en laatste deelproject, de nevendienst opgeleverd. Het blok voor de nevendienst is gemaakt van houtskeletbouw met een bekleding van berken multiplex platen, dat met een whitewash is afgewerkt om aan te sluiten bij de monumentale gevel van de consistorie. Beneden is plek voor de kinderopvang (incl toilet) en kindernevendienst. Boven is een grote ruimte voor de tienernevendienst. Vanuit de tienernevendienst is er zicht naar de kerkzaal.

Link naar kerk Poortugaal 

Oplevering tweede deelproject Dorpskerk Poortugaal, 3 juli 2020

De gefaseerde werkzaamheden voor de Dorpskerk in Poortugaal vorderen gestaag. Machinaal Timmerbedrijf de Waard uit Rhoon heeft het tweede deelproject, het toiletblok, inmiddels opgeleverd. Het toiletblok is gemaakt van houtskeletbouw met een bekleding van grenen houten delen, dat meerdere keren is gebeitst om aan te sluiten bij de monumentale houten kapconstructie. Voorheen was er alleen een heren-toilet onder de trap naar het orgelbalkon. Nu biedt  de Dorpskerk met een dames-toilet en een miva-toilet haar gebruikers meer comfort en betere verhuurbaarheid.

Link naar kerk Poortugaal 

Erfgoed Adviseur in gemeente Borsele, 1 juli 2020

Dorp Stad en Land zal Matthijs Klooster voordragen, als Erfgoed Adviseur en als gemandateerd commissie lid namens de Centrale Erfgoedcommissie in de Gemeente Borsele. De aanstelling is voor een periode van drie jaar met een eenmalige herbenoeming van drie jaar. Dorp, Stad en Land is kennispartner van gemeenten en adviseert, onderzoekt en inspireert op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultureel erfgoed. De Centrale Erfgoedcommissie in Rotterdam behandelt de monumentale plannen voor een zestigtal gemeentes in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en biedt Matthijs Klooster de kans om ervaring en kennis met erfgoedprojecten en cultuurhistorische afweging rond hergebruik en herontwikkeling te delen en verder te ontwikkelen.

Link naar Dorp Stad en Land

Kick-off Omgevingstafels Verlosserkerk in Bussum, 8 juni 2020

In de aanwezigheid van wethouder Alexander Luijten (monumenten), wethouder Jorrit Eijbersen (ontwikkeling) en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed is het traject van de omgevingstafels voor de Verlosserkerk in Bussum gestart. De herontwikkeling van deze locatie wordt verkend tijdens drie omgevingstafels in lijn met de nieuwe omgevingswetgeving. De omgevingstafels bieden de kans om samen met de belanghebbenden, omwonenden en de Gemeente Gooische Meren een gemeenschappelijk ambitiedocument op te stellen voor nieuwe ontwikkelingen op deze locatie. Naar verwachting zal na de zomervakantie de eerste van drie omgevingstafel plaatsvinden.

Oplevering eerste deelproject Dorpskerk Poortugaal, 8 mei 2020

De gefaseerde werkzaamheden voor de Dorpskerk in Poortugaal vorderen gestaag. Machinaal Timmerbedrijf de Waard uit Rhoon heeft het eerste deelproject, het tochtportaal, inmiddels opgeleverd. Het tochtportaal is gemaakt van kwartier gezaagd eiken met een hoogte van 3,3 m. Het eiken is vervolgens gebeitst om aan te sluiten bij de monumentale houten kapconstructie. Het portaal heeft twee loopdeuren (met dranger) aan de zijkanten. De twee deuren centraal in het portaal sluiten aan op het middenpad van de kerk en worden gebruikt voor bijzondere gelegenheden als trouw- of uitvaartdiensten.

Link naar kerk Poortugaal 

Commissielid Ruimtelijke Kwaliteit voor Leidschendam-Voorburg, 29 april 2020

Dorp Stad en Land stelt per 1 Mei 2020 Matthijs Klooster voor, als nieuw onafhankelijk en deskundig commissielid voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Samen met Luuk de Boer en Riëtte van der Werff zal Matthijs Klooster de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vormen. De vaste leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van drie jaar met een eenmalige herbenoeming van drie jaar.

Link naar Dorp Stad en Land

Opdracht voor herinrichting Michaëlskerk Koudekerke, 12 maart 2020

MK Architecten heeft opdracht gekregen voor de herinrichting van de Rijksmonumentale Michaëlskerk in Koudekerke na een selectieprocedure onder verschikkende architecten. De Protestantse Gemeente Koudekerke wil dat de Michaëlskerk haar centrale plaats in Koudekerke ook in de toekomst blijft behouden. Er is een meerjarig traject in 2018 gestart om de Michaëlskerk meer toekomstbestendig te maken door te verduurzamen en meer gebruiksmogelijkheden te geven. Marsaki bv vertegenwoordigt het projectmanagement.

Link naar kerk Koudekerke

Start Uitvoering Dorpskerk Poortugaal, 20 februari 2020

Op maandag 23 Maart starten de gefaseerde werkzaamheden aan de Rijksmonumentale Dorpskerk in Poortugaal. Machinaal Timmerbedrijf de Waard uit Rhoon zal drie deelprojecten uitvoeren. Het eerste deelproject, een tochtportaal zorgt voor meer comfort. Het tweede deelproject, een toiletblok met een dames en miva-toilet, zorgt voor meer gebruiksmogelijkheden. Het derde deelproject is een twee laags bouwwerk in de consistorie met ruimte voor toilet, kinderopvang, kindernevendienst en tienernevendienst. Deze deelprojecten moeten het kerkgebouw geschikt maken voor gebruik van jong tot oud.

Link naar kerk Poortugaal 

Kijkdag Pauluskerk, 7 februari 2020

Op vrijdag 7 februari 2020 was een kijkdag voor de kopers van de appartementen in de Pauluskerk. Het casco staat tot en met de vloer van de 3e verdieping. De steel frame concrete vloeren liggen open voor de installatie. De transformatie van de Pauluskerk krijgt vorm, hopelijk kan het dak snel waterdicht gemaakt worden.

Link naar Pauluskerk

Adviseur Erfgoed voor Dorp, Stad en Land, 1 november 2019

Na 20 jaar werken aan erfgoed-projecten met MK Architecten gaat Matthijs Klooster voor Dorp stad en Land werken als onafhankelijk Adviseur Erfgoed. Dorp stad en Land zal Matthijs Klooster voorgedragen voor een periode van drie jaar tot 2023 als gemandateerd commissie lid namens de Centrale Erfgoedcommissie in de Gemeente Sluis en de Gemeente Hulst (Zeeuws-Vlaanderen). Dorp, Stad en Land is kennispartner van gemeenten en adviseert, onderzoekt en inspireert op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultureel erfgoed. De Centrale Erfgoedcommissie in Rotterdam behandelt de monumentale plannen voor een zestigtal gemeentes in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en biedt Matthijs Klooster de kans om ervaring en kennis met erfgoedprojecten en cultuurhistorische afweging rond hergebruik en herontwikkeling te delen en verder te ontwikkelen.

Link naar Dorp Stad en Land