Kick-off Omgevingstafels Verlosserkerk in Bussum

In de aanwezigheid van wethouder Alexander Luijten (monumenten), wethouder Jorrit Eijbersen (ontwikkeling) en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed is het traject van de omgevingstafels voor de Verlosserkerk in Bussum gestart. De herontwikkeling van deze locatie wordt verkend tijdens drie omgevingstafels in lijn met de nieuwe omgevingswetgeving. De omgevingstafels bieden de kans om samen met de belanghebbenden, omwonenden en de Gemeente Gooische Meren een gemeenschappelijk ambitiedocument op te stellen voor nieuwe ontwikkelingen op deze locatie. Naar verwachting zal na de zomervakantie de eerste van drie omgevingstafel plaatsvinden.