Commissielid Ruimtelijke Kwaliteit voor Leidschendam-Voorburg

Dorp Stad en Land stelt per 1 Mei 2020 Matthijs Klooster voor, als nieuw onafhankelijk en deskundig commissielid voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Samen met Luuk de Boer en Riƫtte van der Werff zal Matthijs Klooster de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vormen. De vaste leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van drie jaar met een eenmalige herbenoeming van drie jaar.

Link naar Dorp Stad en Land